+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

TEVMOT Projeleri

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT)” projesidir.

ÜLKEMİZ SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİ MOTOTRLARIN KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ülkemizin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %35’i, imalat sanayinde çalışan elektrik motorlarınca tüketilmektedir. Türkiye’de sanayide kullanılan yaklaşık 3,8 milyon adet elektrik motorunun verimsiz olduğu tahmin edilmektedir.

Verimsiz olan bu motorların enerji verimli motorlar ile değiştirilmesi halinde yılda yaklaşık 34 milyar kWh elektrik tasarrufu ile ekonomimize 20 milyar TL tasarruf sağlayacak bir verimlilik dönüşümünü başlatmak mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, verimli motorların daha yatırım aşamasındayken doğru seçilmesidir. Çünkü; Satın alma maliyeti, ortalama motor ömrü boyunca toplam maliyetin %2’lik kısmına denk gelmektedir. Elektrik motorunun kullanım ömrü boyunca tükettiği elektrik enerjisinin maliyeti ise toplam maliyetin %97’sine tekabül etmektedir.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği’nin önemli unsurları nelerdir?

7 OSB’de yer alan ve desteklenmeye uygun görülen KOBİ’lerden, KOSGEB veri tabanına kayıt olarak, İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvuru yapmış ve KOSGEB tarafından onaylanmış KOBİ’ler desteklenecektir.

KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı altında “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” 2 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Destek oranı; yerli motorda %75, ithal motorda %60’tır.
  • İşletme başına sağlanacak desteğin üst limiti; 80.000 (seksen bin) Türk Lirası’dır.

TEVMOT ile Enerji Verimli Motor Değişiminin Başlayacağı 7 OSB; Adana Hacı Sabancı OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB, Antalya OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Gebze OSB, Uşak OSB’dir.

Günümüzde artan enerji ihtiyacıyla birlikte her sektörde enerji verimliliği eksenli faaliyetler yürütmek zorunluluk haline gelmiştir. Enerji verimliliği, rekabetçiliğin, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenidir. İklim değişikliği ile mücadelede, enerji verimliliğini teşvik ederek sera gazı emisyonunun doğrudan ve dolaylı olarak azaltılması için sanayi işletmelerinde verimliliğe yatırım yapılması şarttır. Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 35’i sanayi sektöründe gerçekleşmektedir.

İşletmeler büyük ölçüde enerji verimsiz elektrik motorları kullanmayı sürdürmektedir.

“Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi” (TEVMOT) Projesi, KOBİ’lerde yeni ve enerji verimli motorların uygulamaya konması, enerji verimli motorlara olan talebin artırılması ve halen kullanılan eski ve verimsiz elektrik motorlarının değiştirilmesi yoluyla Türkiye’de “piyasa dönüşümü” sağlamayı, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef sanayide kullanılmakta olan 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes motorların verimlileri ile değiştirilerek, Türkiye ekonomisine 21 milyar TL* katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamına gelmektedir.

TEVMOT Projesi, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmekte ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) sorumluluğu altında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve UNDP Türkiye işbirliğinde yürütülmektedir.

Proje söz konusu piyasa dönüşümünü sağlamak için birbirleriyle ilişkili aşağıdaki faaliyetleri geliştirmekte ve uygulamaktadır:

  • Politika çerçevesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi ve politikaların sorunsuz uygulanmasına destek verilmesi;
  • Yerli motor üreticilerinin kapasitelerinin artırılmasına destek verilmesi ve piyasa şeffaflığının artırılması;
  • Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi ile mevzuata uygunluğun sağlanarak etkili uygulamanın sağlanması ve test prosedürlerinin güçlendirilmesi;
  • Enerji verimli motorların üretim ve kullanımlarının özendirilmesi amacıyla son kullanıcılara ve motor üreticilerine özel finansal çözümlerin sunulması;
  • Enerji verimli motor teknolojilerinin faydaları konusunda farkındalık yaratılması ve bu teknolojilerin Türk sanayinde uygulanması.

TEVMOT Projesi, elektrik motorlarında piyasa dönüşümü sağlamak üzere çeşitli teknik çalışmaları ve faaliyetleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında Bakanlık uzmanları, Projenin teknik uzmanları, Proje ortakları ve geniş yelpazeli ulusal ve uluslararası paydaşları önemli katkılar sağlamaktadır.

KOBİ’lerde pilot motor değişim programı ve saha faaliyetleri, 02 Ocak 2020 itibariyle KOSGEB’in (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) İşletme Geliştirme Destek Programı altında yer alan “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” finans destek programı ile pilot olarak belirlenen Organize Sanayi Bölgelerinde resmen başlamıştır.

Bu 7 pilot OSB’de yer alan ve Tevmot projesi kapsamında 15 firma ile 30’dan fazla motor değişimi yapmış olan Adana OSB olarak; Tevmot projesi kapsamında çalışmaları hızlandırmaya ve sanayicilerimize verimli enerji ve motor destekleri sağlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Enerji Yönetim Birimi olarak; bugüne kadar Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP Türkiye iş birliğinde yürütülmekte olan TEVMOT Projesi kapsamında 7 pilot OSB’den biri olan AOSB’de 15 firma katılımıyla 110 motor etütü ve 30’dan fazla motor değişimi ile enerji verimliliğini yükseltme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

AOSB Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi olarak ‘HEP DESTEK TAM DESTEK’ sloganımızda olduğu gibi her zaman verimli enerji ile yanınızdayız.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram