+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

TS EN ISO 50001

Dünyamızın içinde bulunduğu sanayileşme süreci, enerjinin de her geçen gün artan bir ihtiyaç haline gelmesine neden olmaktadır. Bu durum enerjinin verimli kullanılması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Enerjiyi elde ederken kullanılan doğal kaynakların azalıyor olması ve alternatif enerji kaynaklarının oluşturulmasının maliyetinin yüksek olması, enerjinin verimli kullanılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirmiştir.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Standardı, bu düşüncelerden yola çıkarak oluşturulan bir standarttır.Bu sistemin kurulması, enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

TSE, ISO tarafından kabul edilen EN 50001 (2011) Standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubunca hazırlanan standart, Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TS EN ISO 50001 EYS'nin amacı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan sistemlerin ve süreçlerin kurulmasında kuruluşlara yardımcı olmaktır.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram