+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Çukurova Kalkınma Ajansı

Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2 (Çukurova) Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal potansiyelinin ortaya konularak, bölgede üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütür. Yerel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan Çukurova Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma öncelikleri çerçevesinde bölge planları hazırlar ve bölge planlarında belirlenen stratejik amaçlara yönelik geliştirilen sonuç odaklı programlar çerçevesinde yer alan destek programları ile yerel paydaşlarca hazırlanan projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.

2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Çukurova KalkınmaAjansı tarafından 2020 yılından itibaren üç yıl boyunca uygulanmakta olan “İmalatSanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı” kapsamındaortaya konulmuştur. İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve VerimlilikSonuç Odaklı Programının hedefi, Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü yükseköncelikli imalat sanayi sektörlerinde Ar-Ge, yenilik, verimlilik ve dijital dönüşümünsağlanmasına yönelik ara yüzlerin oluşturulması ve desteklenmesi yoluyla bölgeselekosistemin güçlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler düzeyinde katmadeğerli ve yenilikçi üretim kapasitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgesel rekabetgücü ve ihracatın artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1-YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

Sürekli değer akış ve yönetiminin sağlanarak israfların önüne geçilmesi, sistematikiyileşme sürecinin elde edilmesi, rekabet ortamındaki değişime ayak uyduracakçevikliğe ve işgücünü etkin kullanacak vizyona sahip olunması için işletmelereyönelik yalın üretim danışmanlığının sağlanmasıdır.

2-DIŞ TİCARET VE TİCARİ İSTİHBARAT DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin dijital ticari bilgi kaynaklarını kullanarak hedef pazarlarının tespitedilmesi, bu pazarlardaki rekabet durumunun anlaşılması, muhtemel alıcıların tespitedilmesi ve pazara ilişkin rekabetçi bir strateji geliştirilmesine yönelik ticari bilgive istihbarat danışmanlığı sağlanmasıdır. Bu araçları kullanarak baştan sona ihracatsüreçlerine danışmanlık desteği sunulması sağlanacaktır.

Teknik Destek Tutarı

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destekverilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesindekendi personeli ya da hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir. Teknik desteklerinhizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacakdesteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir.

Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğinAjansa toplam maliyeti (KDV dâhil) 90.000,00 TL’yi aşamaz. Hizmet alımınınsatın alma ve ödeme işleri Ajans tarafından gerçekleştirilir.Yararlanıcı kurumun söz konusu desteğin sağlanması süresince ve doğrudandestek nedeniyle gelir elde etmesi mümkün değildir. Yararlanıcının bu hükme rağmen,böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajansa aktarılır. Bu hususa yapılacak sözleşmede yer verilir.

https://www.cka.org.tr/tr/guncel-destek/2021-yili-yonetim-danismanligi-destek-programi

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram