+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Yatırım Avantajları

ELEKTRİK HİZMETLERİ

AOSB Elektrik Dağıtım faaliyetlerini 2007 yılında aldığı “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” çerçevesinde sürdürmektedir. AOSB elektrik enerjisi ihtiyacı 154/31,5kV Misis TM’den 15 adet çıkış fideri ve 2023 yılında devreye alınan TEİAŞ’a ait 380/31,5kV Misis OSB TM’den 16 adet çıkış fideri ile sağlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şebekesi 9 adet ana dağıtım merkezi, 21 adet dağıtım merkezi, 131 adet yardımcı dağıtım merkezinden oluşmaktadır.

Elektrik enerjisi dağıtımında sanayicimize kesintisiz, sürekli ve kaliteli elektrik verebilmek için enterkonnekte kapalı ring dağıtım şebeke sistemi kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesi 2016 yılı sonu itibari ile tamamen yeraltı şebekesine aktarılmış ve katılımcılarımızın sanayi parsellerine enerji müstakil olarak yeraltı şebekesi ile sağlanmıştır.

OSB elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir.

Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır. 2023 yılı sonu itibariyle bölgemizde; 639 elektrik abonesi tarafından 1.7 milyar kWh elektrik tüketimi gerçekleştirilmiştir. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ve bakım onarım faaliyetleri neticesinde elektrikteki kayıp kaçak oranımız %0,3(binde 3) oranında gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar gerek OSB’ler arasında gerek Türkiye’de en düşük oranlardır.

DOĞALGAZ HİZMETLERİ

Bölgemizde; 75.000 Nm3/saat 35-70 bar girişli, 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 ve 30000 Nm³/h35-70 bar giriş 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonumuz vardır. A2 istasyonu kojenerasyon ile elektrik üretimi yapan bir firmamızın ihtiyacı için kullanılmaktadır.

Bölgemiz içerisine 2″ ‘den 12″ ‘e çeşitli çaplarda 23 km çelik hat, 67.5 km polietilen hat döşenmiştir. Döşenen bu hatlarla birlikte 5 adet 9000 Nm³/h lik ve 1 adet 5000 Nm³/h lik olmak üzere toplam da 6 adet 3-4 bar çıkışlı RMS-B istasyonu bulunmaktadır.

Bahsi geçen altyapımızla bölgemizde buluna sanayicilerimize doğalgaz temin edilmektedir. RMS-B, RMS-C istasyonları ve altyapının işletme, bakım ve onarımları tarafımızdan yapılmaktadır.

Bölge içerisindeki doğal gaz alt yapı ve üst yapı dağıtım sisteminin koruma ve fiziki yapısının sürekli çalışır olmasını temin ederek hizmetin kesintisizliğini sağlamak birimimizin ana sorumluluğudur. AOSB yıllık 175 milyon Sm3 doğal gaz tüketimine sahip olup yaklaşık %0,5 kayıp oranıyla işletilmektedir.

KULLANMA SUYU ARITMA HİZMETLERİ

Bölgenin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 1992 yılında işletmeye alınan 1. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile 2017 yılında işletmeye alınan 2. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi, bölgeden 4,5 km uzaklıktaki Ceyhan Nehri kenarındadır. Tesislerin toplam kapasitesi 9.250 m 3 /sa ve 222.000 m 3 /gün’dür. Ceyhan Nehri’nden alınan su, arıtılarak bölge içerisinde bulunan iki adet 15.000 m 3  kapasiteli, iki adet 6.000 m 3  kapasiteli, bir adet 4.000 m 3  kapasiteli su depolarına pompalanmakta ve bu noktalardan bölgedeki fabrikalara verilmektedir.

Tesis işletmeye alındığı yıldan bu zamana kadar firmalara kesintisiz su verilmiştir.

ATIKSU ARITMA HİZMETLERİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve tesislerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuları arıtan AOSB Atıksu Arıtma Tesisi, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesis 2 (iki) kademe olarak dizayn edilmiştir. 1.Kademe36.000 m 3 /gün ve 2. Kademe36.000 m 3 /gün olmak üzere toplamı 72.000 m 3 /gün kapasitede olan Atıksu Arıtma Tesisi’nin şu anki günlük debisi yaklaşık 65.000 m 3 /gün ile 70.000 m 3 /gün arasında değişmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği normlarına göre merkezi arıtma standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Tesis kompleks bir tesis olup, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmanın yanı sıra azot, fosfor gibi ağır metallerin de arıtılmasını içermektedir.

Bölgemizde üretim yapan 482 firmaya hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisi’ne bölgedeki firmalardan gelen atıksuyun karakteristiği, sektör belirlemesi yapılamayan Karışık Endüstriyel atıksular olup, tesiste arıtılan atıksu; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo -19 Standartlarına uygun olarak alıcı ortama (Ceyhan Nehri’ne) deşarj edilmektedir.

ALTYAPI HİZMETLERİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Bölge içi ulaşımı sağlayan yolların bakımı, onarımı, yeni açılacak olan yolların alt yapısının oluşturulması, kaldırımların düzenlenmesi ve yol üst yapısının betonlanması, pissu kanalizasyon şebekesi hatlarının bakım ve onarımı, yeni yapılacak olan güzergahların projelendirilmesi ve araziye tatbiki, yağmur suyu drenaj kanallarının oluşturulması, bakımı, temizlenmesi, yağmur suyu menfezlerinin sürekli olarak çalışır halde bulundurulması gibi tüm hizmetler Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

İMAR VE RUHSAT HİZMETLERİ

İşletmelere ait Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan ) ve GSM İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Ayrıca arsaların imar durumları ve aplikasyon planlarının verilmesi, imar planlarının, tadilatlarının, parselasyon planlarının hazırlanması (Tapu tescilleri için), üst yapı sanayi tesisi inşaatlarının projelerinin onaylanması, denetlenmesi gibi hizmetler de Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Bölge Müdürlüğü binasında, konferans salonları girişimcilerin hizmetindedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğüne ait İş Makineleri, İtfaiye Araçları, Hasta Nakil Aracı, Çöp Toplama Kamyonları, Yol Süpürme gibi araçlar Bölgede faaliyet gösteren fabrikaların hizmetindedir. Araçlar genel amaçlı, elektrik, kullanma suyu ve atık su konularının bütünü için yeterli kapasitededir.

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ AOSB SEMT POLİKLİNİĞİ

Bölge sınırlarımız içerisinde yer alan ve 7/24 Acil Servis hizmeti bulunan, Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniği 9 farklı branş ile hizmet vermektedir.

Yüreğir Devlet Hastanesi AOSB Semt Polikliniği; Göğüs Hastalıkları, Göz, Dahiliye, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Radyoloji, Ortopedi ve Çocuk Hastalıkları poliklinikleri ile hizmet vermektedir.

AOSB TİCARET MERKEZİ

2015 yılında inşaatı tamamlanan çarşı merkezimiz; AOSB içerisinde sanayicilere, iş yaşamını kolaylaştıracak yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır. Bünyesinde barındırdığı noter hizmeti, kargo hizmetleri ve alışveriş imkanları bulunan AOSB Ticaret Merkezi sanayicilerimizin günlük işlerini bölge içerisinde yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda yine içinde bulundurduğu Küp Girişimcilik Merkezi ile de girişimcilere iş fikirlerini geliştirebilmeleri için olanak sağlamaktadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AOSB TEKNİK BİLİMLER MYO TEKSTİL KALİTE KONTROL LABORATUARI

AOSB Bölgesi içinde Avrupa Birliği desteği ile kurulmuş olan Ç.Ü. Tekstil Kalite Kontrol Laboratuvarı, tekstil konusunda faaliyet gösteren firmalara uluslararası kalite kontrolü konusunda hizmet vermektedir. Tesis sadece Adana'ya değil, tüm bölgeye hizmet vermektedir.

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom Santrali telekomünikasyon hatları ile 5500 aboneye hizmet verme kapasitesine sahip olup telefon, ADSL internet ve data hizmeti vermektedir.

ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ

İşletmelerden gelen hastaların tedavi ve bakım işlemleri ile ambulans hizmetleri verilmektedir.

PTT HİZMET OFİSİ

Tüm posta, kargo ve fatura tahsilatı hizmetlerini vermektedir.

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram