+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Elektromedikal Kümelenme

Elektrik-elektronik Makine sektörlerinde faaliyet gösteren çoğunlukla küçük, orta ve büyük işletmelerin, çeşitli kurumların desteği ile (organize sanayi bölgesi, üniversiteler, birlikler, ilgili kamu kurumları vb.) Adana bölgesinde örgütlü yoğunlaşmasıdır. Tüm kümelenme üyelerinin ve destekleyici kurumların aynı stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş altyapı üzerinde, eşit temsil ve alınan ortak kararlar ile yönettiği kümelenme çalışmalarında, iş birlikleri ile sektördeki pazar payını arttırmak ve bölgenin ülkemizdeki diğer bölgelere öncülük etmesi hedeflenmektedir.

http://www.aipelectromechanicalclust.com/

Kümelenmenin KOBİ’lere getirileri

 • Ortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Ortak sorunların çözümüne yönelik projeler ve lobi faaliyetleri,
 • Personel niteliklerinin geliştirilmesi,
 • İnovasyon kapasitesinde artış,
 • Ticaret hacminde artış,
 • Yeni pazarlara giriş.

Kümelenmenin Üniversite-Sanayi İşbirliğine getirileri

 • Üniversite-Sanayi İş Birliği ile ihtiyaçların öngörülmesi ve bu öngörüler doğrultusunda konumlanması,
 • Teknoloji transferleri,
 • Ar-Ge faaliyetleri,
 • Akademik ve Aranan elaman eğitimi,
 • Kümelenmenin Uluslararası pazarda söz sahibi olabilmesi,
 • Rekabetçi sektörlerin desteklenmesi,
 • Bölgede istihdam alanlarının oluşması,
 • Kamu, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak uygun örgütlenme.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) bünyesinde ve Adana ilinde Elektrik ve Mekanik sektöründe faaliyet gösteren tüm işletme ve kuruluşlar tek çatı altında toplanmıştır. Ülkemizi bu sektörde dünya çapında rekabet edilebilir ve söz sahibi bir yapıya getirmek amacıyla ortak faaliyetler yürütmek hedefimizdir.

Rekabetçi yönlerimiz,

 • Adana ili ve AOSB, Elektrik ve Mekanik sektöründe tecrübeli üretim hacmi bulunan firmalara sahiptir,
 • AOSB ’de sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları mevcuttur,
 • Adana, Elektrik ve Mekanik sektörü açısından önemli bir merkez haline gelmektedir,
 • Adana ve çevresinde, sektörün yenilikçiliğini destekleme gücüne sahip, Türkiye’de kendini ispatlamış önemli üniversiteler bulunmaktadır.

Adana ili, Ortadoğu, Arap ve Asya ülkeleri ile bağlantılar ve ihracat iş birlikleri açısından önemli bir role sahiptir.

AOSB Elektromekanik Kümelenmede yer alan ASLANLAR MAKİNA, EMRE MAKİNA, DİGİKON OTOMASYON firmalarımızın, birbirini tamamlayıcı işbirliği ile %100 yerli ve katma değeri yüksek "Tam Otomatik Tel Çekme Hattı Makinesi" üretilmiştir.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram