+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Politikalarımız

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz

 • Evrensel kalite standartlarında sunduğumuz hizmetlerde mükemmelliği yakalamak,
 • Yarattığımız inovatif AOSB konsepti ile katılımcılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Dünün deneyimleri, bugünün değişen ihtiyaçları ve yarının hedefleri ışığında yenilikçi, kalıcı ve örnek organize sanayi bölgesi modeli oluşturarak markalaşmak,
 • Bilimin ışığında, çağın yeni teknolojik imkanlarını kullanarak en modern teknik altyapı ile katılımcılarımızın memnuni-yetini en üst seviyede tutmak,
 • Bilişim sektöründe yoğunlaşmış, çevre dostu teknolojileri ön plana çıkarmış, doğaya saygıyı, hizmette kaliteyi ve müşteri memnuniyetini önemseyen, sanayi ve teknolojiyi geliştirmede öncü olmak.

Misyonumuz

 • Katılımcılarımızın beklentilerinin de ötesinde çağdaş, yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmak,
 • Hizmetlerimizi sunarken aynı zamanda çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutmak,
 • Yasal mevzuatlara uygun hareket etmek ve etik değerlere sadık kurumsal yapımızla bugüne dek olduğu gibi gelecek¬te de kalıcı ve örnek projelere imza atmak,
 • Sanayileşmenin belirli bir sistem dâhilinde geliştirilmesini sağlamak,
 • Teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kaliteli, ekonomik ve fark yaratan hizmet anlayışımızı daha da geliştirmek,
 • Yarattığımız üretim ve istihdam kapasitesiyle insanların yaşamlarını zenginleştiren ve yeni bir gelecek yaratarak sos-yal refaha katkıda bulunan OSB mantığıyla önce kentimize sonra ülkemize ve ardından dünyaya ilham vermek.

Kalite Politikamız ve Değerlerimiz

 • Kentimizin, Türkiye’nin önemli sanayi merkezleri içerisinde yer almasını sağlamak,
 • Hizmetlerimizden yararlanan katılımcılarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak projelerimiz¬le hizmetlerimizi daha da geliştirmek,
 • Memnuniyetini artırmak ve katılımcılarımıza, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermenin ayrıcalığını yaşatmak amacıyla; Organize Sanayi Bölgesi Kanunu, yönetmelik ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, hatasız ve hızlı gerçekleştirmek,
 • Sunduğumuz hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Temel Değerlerimiz

Kanunların vermiş olduğu yetkilere dayanarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde ve iş süreçlerimizde:

 • Hesap Verebilirlik,
 • Katılımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Adalet,
 • Dürüstlük,
 • Çevreye duyarlılık ilke ve değerlerini,

Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak ön planda tutmak, politikamızın temel değerlerini oluşturmaktadır.

Adil ve dürüst davranmak, nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmek, alçak gönüllü ve hoşgörülü olmak, topluma saygılı ve çevreye duyarlı olmak, yenilikçi bakış açısına sahip olmak değerlerimizin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Önceliklerimiz;

 • Nicelik değil nitelik,
 • Sadece üretmek değil katma değerli üretmek,
 • Sadece sanayileşmek değil çevreyi koruyarak sanayileşmek,
 • Tek başına büyümek değil birlikte büyümek,
 • Bilgiyi saklamak değil bilgiyi paylaşmak,
 • Dünyaya kapalı kalmak değil dünyaya açık olmak,
 • Kaynakları kullanmak değil önce kaynakları tespit etmek sonra doğru kullanmak,
 • Kurum ve kuruluşlar ile çekişme içinde değil paydaş olmak,
 • Şekil değil usul ve esas geliştirmek,
 • Önce sermayeye değil emeğe saygı göstermek,
 • Zorlaştırmak değil kolaylaştırmak,
 • Sadece sanayi bölgesi olmak değil ekosistem kurmak,
 • İnsan üzerinden kazanç sağlamak değil her şeyden önce insanımızı geliştirmek ve güvenmek…

Kısacası önceliğimiz; kültür oluşmaktır. Zira kültürü olan toplumların ayak izleri, zihinleri, genleri ağacın derinlere uzanan kökleri gibi tarihe uzanır, tarihlerinden feyz alır.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram