+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Enerji Yönetim Birimi

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI PROJE DESTEK OFİSİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne bağlı Proje Destek Ofisi Enerji yönetim birimi olarak Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik destekli ve uluslararası standartlara uygun olarak enerji verimliliğini artırma çalışmaları yapmakta ve sanayicilerimizin kendilerini farklı hissedecekleri yenilikçi, enerji verimliliğine uygun ve sıfır karbon emisyonu hedefimizle yola çıkmaktayız.

Bu çalışmalar kapmasında; Endüstriyel işletmelerde enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik edilmesi projesi (TEVMOT), TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve bunlara ek olarak termal kamera ölçümü, ultrasonik hava kaçak ölçümü, enerji analizörü ölçümü, ultrasonik akış ölçümü, ses seviyesi, bağıl nem gibi ölçümler üzerine yaptığımız faaliyetlerle işletmelerimize verimlilik artırma adına  destek olmayı sürdürüyoruz.

250 firmaya yerinde ölçüm, akademik formatta raporlama, çözüm önerileri, verimlilik artırıcı proje çalışmaları ve Enerji yönetim sistemi ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Enerji Yönetim Birimi olarak; bugüne kadar Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP Türkiye iş birliğinde yürütülmekte olan TEVMOT Projesi kapsamında 7 pilot OSB’den biri olan AOSB’de 15 firma katılımıyla 115 motor etütü ve 42 motor değişimi ile enerji verimliliğini yükseltme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere Enerji Verimliliği Etüt Ölçüm Hizmeti, Sosyal Bilinçlendirme eğitimleri, Enerji verimliliği olarak tesislerinde ne yapılabileceği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta; Güç Kalitesi, Panolar, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Dengesizlik gibi konularda yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Enerji yönetim Birimi olarak, elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan bütün evrelerde varlığının ve sürekliliğinin uluslararası standartlarca belirlenen değerlere uygunluğu kapsamında firmalarımızın en iyi biçimde yararlanmasını sağlamayı amaç ediniyoruz. Yılın sonunda toplamda 300 firmamızın güç kalitesi ölçümü, kompanzasyon pano kontrolü, enerji uygunluğu ve topraklama raporlamaları yapılmış olup, elektriğin tesisat ya da bina ortamında bulunan sistemlere dağıtım ve iletim işlerinde yönetmeliğe ve verimliliğe uygun şekilde montajlarının yapılması, kullanılan cihazların ömrünün uzatılması için gerekli kontroller, arızaların azaltılması için gerekli çalışmalar, enerji tasarrufu için verimliliğin artırılması ve harmonik dalgalanmanın en aza indirilmesini sağlamaktayız. Bunlara ek olarak; istenmeyen voltaj düşümü, daha fazla iletim kayıpları, fazla ısınma ve daha yüksek işletme maliyetlerinin önüne geçilmesini sağlamak için gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve iş takip sözleşmesinin yönetimi yapılmakta ve bunları iyileştirmek için çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 - a - (1) fıkrası gereğince “Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.”

25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 9. Madde ve 3. fıkrası gereğince: Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur.

Yukarıda bahsi geçen ilgili kanun ve yönetmelik gereğince Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde 2011 yılında Enerji Yönetim Birimi oluşturulmuş, teknik elemanlar ilgili sertifikaları almaktadırlar. Buna istinaden TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: 2011 belgesi de alınmıştır.

Enerji Yönetim Birimi Enerji Verimliliği Ölçüm Cihazlarımız;

 1. Termal Kamera
 2. İnfrared Sıcaklık Ölçer
 3. Ultrasonik Hava Kaçak Ölçer
 4. Enerji Analizörü
 5. Baca Gazı Ölçer
 6. Ultrasonik Akış (Debi) Ölçer
 7. Ses Seviyesi Ölçer
 8. Lüxmetre
 9. Takometre
 10. Bağıl Nem Ölçer
 11. Hava Debimetresi

Enerji Yönetim Birimi olarak faaliyet alanlarımız aşağıda sunulmuştur:

 • Termal Kamera Ölçümü
 • Ultrasonik Hava Kaçak Ölçümü
 • Enerji Analizörü (Harmonik) Ölçümü
 • Baca Gazı Analizi
 • Ultrasonik Akış (Debi) Ölçümü
 • İnfrared Sıcaklık Ölçümü
 • Ses Seviyesi Ölçümü
 • Lüxmetre
 • Takometre
 • Bağıl Nem Ölçümü
 • Hava Debimetresi

AOSB Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi olarak ‘HEP DESTEK TAM DESTEK’ sloganımızda olduğu gibi her zaman verimli enerji ile yanınızdayız.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram