+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: 2018 enerji kullanımındaki israfın önlenmesi, enerjinin daha etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve bu sayede çevreye verilen zararın azaltılması amacı ile enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacını taşıyan yönetim standardıdır.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞRUDAN FAYDALARI:

 • Enerji kullanım maliyetinde tasarruflar,
 • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi,
 • Daha az sera gazı emisyonu,
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme,
 • Daha az karbon ayak izi,
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması,
 • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım,
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi,
 • Bilinçli karar alma süreçleri,
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik.

Enerji Yönetim Sisteminin yukarıda belirtilen faydaları dışında kurumsal imaj, işletme verimliliği, olumlu tanıtım gibi dolaylı olarak firmanıza sağladığı faydaları da mev­cuttur.

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ KURMA VE BELGELENDİRME ZORUNLULUĞU:

Madde 9 - (3)

Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8’inci maddede belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yar­dımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sa­nayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, 8’inci maddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur.

Madde 7 – (2)

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. maddenin ikinci fıkrasındaki Enerji Yöneti­cisi görevlendirmekle yükümlü Kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel iş­letmelerdeki ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak belgelendirile­cektir. Enerji yönetimi sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

Madde 14 – (1)

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. maddenin ikinci fıkrasındaki “ Enerji Yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetim sistemleri belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi oluşturulur.” ibaresindeki yer alan TS EN 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGEELENDİRMESİ ZORUNLULUĞU en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilmelidir.

ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Endüstriyel işletmelerde ve kamu binalarda enerji yönetimi (enerji tüketen sistemlerin idaresi, yönetimi ve organizasyonu) ile ilgili faaliyetleri yerine getirmesinden yönetim adına sorumlu ve enerji yönetici sertifikası olan kişilere Enerji Yöneticisi (EY) denir.

KİM ENERJİ YÖNETİCİSİ OLABİLİR?

Madde 11 - (1)

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

ENERJİ YÖNETİCİSİ (EY)‘NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Enerji tüketimi yapan ekipmanların bakımlarını yapmak ve verimliliklerini izlemek,
 • Kurumdaki enerji tüketimini izlemek ve periyodik olarak raporlamak
 • Enerji tüketimini izlemek için gerekli olan ekipmanları temin etmek ve kurulumunu yapmak,
 • Enerji tüketen sistemlerin ihtiyaçları olan tadilatları belirlemek ve bunun uygulanmasını koordine etmek,
 • Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek tasarruf sağlamak,
 • Enerji alanındaki mevcut ve yenilenen mevzuatları takip etmek,
 • Enerji atıklarının değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili fikirler yürütmek,
 • Enerji verimliliği konularında personele eğitim vermek,
 • Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını araştırmak ve geliştirmek,
 • Hem teknik hem de pratik anlamda tavsiyelerde bulunmak.

NASIL ENERJİ YÖNETİCİSİ (EY) OLUNUR?

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar düzenlemiş olduğu eğitimlere katılım sağlanmalıdır. Eğitim tamamlandıktan sonra yılda iki kez gerçekleşen Bakanlığın düzenlemiş olduğu Enerji Yöneticiliği sınavına katılım sağlayım en az 70/100 puan alıp başarılı olunması gerekmektedir. Başarılı olan adaylara Enerji Yöneticisi Sertifikası düzenlenir.

KİMLER ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Madde 8 - (2)

Toplam İnşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binaların yönetimleri 8. maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere binalarındaki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alırlar. Bir bina grubu içerisinde veya yerleşke içerisinde birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde bağımsız binalar ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkezi enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür. Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi ve şirketler bünyesinde bir kişi tarafından sözleşme yapılmak suretiyle verilebilecek enerji yöneticisi hizmeti 3 bina ile sınırlıdır. Tesisler kendi çalışanları arasında görevlendirdiği enerji yöneticisi, sorumlu olduğu bina veya endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi olarak TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile sanayicilerimize yardımcı olmaya ve AOSB Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi olarak Enerji Verimliliğini artırma ve buna uygun olan yönetim sistemini benimseyerek uluslararası standartlarca en hızlı ve verimli enerji çalışmalarını yürütmeyi sürdürüyoruz.

AOSB Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi olarak ‘HEP DESTEK TAM DESTEK’ sloganımızda olduğu gibi her zaman verimli enerji ile yanınızdayız.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram