+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

Hizmet Birimleri

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Kurumun bilişim altyapısını yönetmek, teknolojik çözümler üretmek ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Bilgi Teknolojileri Biriminin üstlendiği görevler içerisinde bilgi sistemleri yönetimi, ağ altyapısı yönetimi, kurum içerisinde kullanılan donanım ve yazılımların geliştirilmesi ve yönetimi, proje yönetimi, veri yönetimi, güvenlik ve koruma yönetimi, yeni teknolojileri takip etme ve uygulama ile son kullanıcının teknik sorunlarına destek sağlamak yer almaktadır.

ÇEVRE BİRİMİ

Kullanma Suyu Arıtma Birimi

Bölgenin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 1992 yılında işletmeye alınan 1. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile 2017 yılında işletmeye alınan 2. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi, bölgeden 4,5 km uzaklıktaki Ceyhan Nehri kenarındadır. Tesislerin toplam kapasitesi 9.250 m 3 /sa ve 222.000 m 3 /gün’dür. Ceyhan Nehri’nden alınan su, arıtılarak bölge içerisinde bulunan iki adet 15.000 m 3  kapasiteli, iki adet 6.000 m 3  kapasiteli, bir adet 4.000 m 3  kapasiteli su depolarına pompalanmakta ve bu noktalardan bölgedeki fabrikalara verilmektedir. Tesis işletmeye alındığı yıldan bu zamana kadar firmalara kesintisiz su verilmiştir. Bölgede toplam 482 adet su abonesi bulunmakta olup, su aboneliği yapılan firmaların sayaçlarının kontrolü, denetimi ve su tahakkuku oluşturma işlemleri bu birim tarafından yapılmaktadır.

Atık Su Arıtma Birimi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve tesislerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuları arıtan AOSB Atıksu Arıtma Tesisi, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis 2 (iki) kademe olarak dizayn edilmiştir. 1.Kademe36.000 m 3 /gün ve 2. Kademe36.000 m 3 /gün olmak üzere toplamı 72.000 m 3 /gün kapasitede olan Atıksu Arıtma Tesisi’nin şu anki günlük debisi yaklaşık 65.000 m 3 /gün ile 70.000 m 3 /gün arasında değişmektedir. Bölgemizde üretim yapan 482 firmaya hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisi’ne bölgedeki firmalardan gelen atıksuyun karakteristiği, sektör belirlemesi yapılamayan Karışık Endüstriyel atıksular olup, tesiste arıtılan atıksu; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo -19 Standartlarına uygun olarak alıcı ortama (Ceyhan Nehri’ne) deşarj edilmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz 2021 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüzün çalışmaları ve sorumlulukları dahilinde;
 • Ticaret Merkezi Yönetimi, (Kiralama, Bakım-Onarım, Temizlik ve İdari Faaliyetler).
 • AOSB İtfaiye birimi yönetimi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği.
 • AOSB bölge sınırları içerisinde güvenlik hizmeti ile Mobese İzleme Merkezinin yönetimi.
 • AOSB bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin bakım onarımlarının takibi, araçların sevk ve planlaması ile araç arızalarını çözümleme çalışmaları.
 • AOSB’ ye ait tüm binaların inşaat bakım/onarım ve yenileme faaliyetleri.
 • Bölge Müdürlüğümüzün genel depo/stok faaliyetlerinin yönetimi.
 • Alt işveren süreçlerinin yönetimi.

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yönetimi. Diğer idari iş faaliyetleri bulunmaktadır.

Kurumsal İletişim Birimi

Bölge Müdürlüğü’nün medya ile ilişkisini kurarak sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak, kurum içi özel faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, sanayici ile AOSB Bölge Müdürlüğü arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı biçimde geliştirmek, AOSB Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarından sanayicileri haberdar etmek, iş verimi arttırıcı eğitimlerin ve etkinliklerin organizasyonunu yapmak, kamuoyu araştırmalarını yapmak, sanayiciye çeşitli anketler yaparak, sanayici gözünden bölgeyi inceleyerek saptamalarda bulunmak, tanıtım ve eğitim ile ilgili projelerde gereken temasların yapılmasından projenin sonuçlanmasına kadar olan tüm evrelerin takibini yapmak, sanayicinin taleplerini ve şikayetlerini öğrenerek gerekli kişilerle görüşmeler yapmak başlıca görevleridir.

İtfaiye İşleri Birimi

AOSB ve yakın çevresinde meydana gelen yangınlara ekibiyle müdahale ederek söndürme faaliyetinde bulunmak, yangınla ilgili rapor tanzim etmek, OSB sınırları içerisindeki firmalara itfaiye raporunu düzenlemek, sanayi tesislerinin, inşaat yapılarının, Yangın – Sıhhi  – Mekanik Tesisat Projelerinin uygunluk kontrol ve imza işlerini yapmak, sanayi tesislerinde çalışanlarının ‘Acil Eylem Planı’  doğrultusunda yangın söndürme ve tahliye planlarına uygun eğitim ve tatbikat yaptırmak ve rapor düzenlemek başlıca görev sorumluluklarıdır.

ENERJİ BİRİMİ

Elektrik İşletme Birimi

AOSB Elektrik Dağıtım faaliyetlerini 2007 yılında aldığı “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” çerçevesinde sürdürmektedir. AOSB elektrik enerjisi ihtiyacı TEİAŞ’a ait 154/31,5kV Misis TM’den 15 adet çıkış fideri ve 2023 yılında devreye alınan TEİAŞ’a ait 380/31,5kV Misis OSB TM’den 16 adet çıkış fideri ile sağlanmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesi 9 adet ana dağıtım merkezi, 21 adet dağıtım merkezi, 131 adet yardımcı dağıtım merkezinden oluşmaktadır. Elektrik enerjisi dağıtımında sanayicimize kesintisiz, sürekli ve kaliteli elektrik verebilmek için enterkonnekte kapalı ring dağıtım şebeke sistemi kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesi 2016 yılı sonu itibari ile tamamen yeraltı şebekesine aktarılmış ve katılımcılarımızın sanayi parsellerine enerji müstakil olarak yeraltı şebekesi ile sağlanmıştır.

AOSB elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir. Ayrıca SCADA sistemi ile şebekedeki tüm veriler kayıt altına alınmakta ve gerekli analizler yapılabilmektedir. Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir. Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır.

2023 yılı sonu itibariyle bölgemizde; 639 elektrik abonesi tarafından 1.7 milyar kWh elektrik tüketimi gerçekleştirilmiştir. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ve bakım onarım faaliyetleri neticesinde elektrikteki kayıp kaçak oranımız %0,3(binde 3) oranında gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar gerek OSB’ler arasında gerek Türkiye’de en düşük oranlardır.

Doğalgaz İşletme Birimi

Doğal Gaz; Bölgemizde 2006 yılının ocak ayından itibaren kullanıma geçmiştir. Doğal Gaz İşletme Şefliği sanayide kullanılan gazın tedarik edilerek bölge içine güvenli ve kesintisiz şekilde dağıtımını sağlamaktadır. Bölgemizde,75000 Nm³/h35-70 bar giriş 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 ve 30000 Nm³/h35-70 bar giriş 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonumuz vardır. A2 istasyonu kojenerasyon ile elektrik üretimi yapan bir firmamızın ihtiyacı için kullanılmaktadır. Bölgemiz içerisine 2″ ‘den 12″ ‘e çeşitli çaplarda 23 km çelik hat, 67.5 km polietilen hat döşenmiştir. Bu hatlarla birlikte Bölge içinde 5 adet 9000 Nm³/h lik ve 1 adet 5000 Nm³/h lik olmak üzere toplam da 6 adet 3-4 bar çıkışlı RMS-B istasyonu bulunmaktadır. Bahsi geçen altyapımızla bölge hatlarına dağıtılan gazdan altyapısını tamamlamış firmalar abonelik sistemiyle faydalanmaktadırlar. Daha güvenli, daha ekonomik, daha temiz ve 24 saat kesintisiz doğal gaz hizmetini sağlamak için gerekli olan tüm işletmecilik faktörleriyle periyodik bakımlar düzenli olarak devam etmektedir. Bölge içerisindeki doğal gaz altyapı ve üstyapı dağıtım sisteminin koruma ve fiziki yapısının sürekli çalışır olmasını temin ederek, hizmetin kesintisizliğini sağlamak birimimizin ana sorumluluğudur. Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde doğalgaz tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir.

HUKUK İŞLERİ BİRİMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, ilgili birimleri ilgilendiren hukuki konular ve mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirilmesi, hukuk hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kurumun temsil edilmesi, Adli ve idari davalar ile diğer hukuki süreçlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kurum tarafından düzenlenmesi gereken sözleşme, şartname taslaklarının, kurum ile üçüncü kişiler arasında mevcut ve/veya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin işlerin incelenerek gerekli hukuki mütalaaların hazırlanması iş ve işlemleri yürütülmektedir.

İMAR VE RUHSAT BİRİMİ

Hizmetler ;

 • Bölgemizde sanayi tesisi kiralaması yapmak isteyen katılımcılarımızın kiralamaya ait işlemlerini yürütmek,
 • Firmaların tapu devir işlemlerini yürütmek,
 • Katılımcıların arsa iade işlemlerini yürütmek,
 • Teşvik başvuru belgelerini, adres ve numarataj yazılarını düzenlemek,
 • Yapı ruhsatı işlemlerini takip etmek ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı denetim işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini yapmak,
 • Bölgenin hâlihazır harita işlemlerini yapmak,
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak,
 • İmar planları ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Parselasyon planlarını ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Tapu tescil işlemlerini yürütmek,
 • Arazi aplikasyon işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • İmar durum belgelerini, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanaklarını hazırlamak,
 • AOSB Tüzel Kişiliği’ne ait olan taşınmazların kiralama işlemlerini yürütmek başlıca görevleridir.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra sanayicilerimizin takip edeceği işlemler sırası ile şöyle;

 1. Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden alınır,
 2. Tahsis edilen araziye ait zemin etüt raporu ve plankotesi hazırlatılır,
 3. Kurulması planlanan işletmeye ait faaliyet konusuna göre ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır,
 4. Mimari uygulama, statik-betonarme, mekanik, yangın sistemi ve elektrik projeleri hazırlatılarak mimari proje mükellefinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  https://uyds.yds.gov.tr  adresi üzerinden giriş yapması sağlanarak Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulur,
 5. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca sistem tarafından projeye atanan yapı denetim firması tarafından Bölge Müdürlüğümüze Yapı Ruhsatı Başvurusu yapması sağlanır,
 6. İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur.

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Almak;

Tahsis edilmiş parsel üzerinde inşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi alan katılımcıların veya parsel tapu devri gerçekleşen katılımcıların veya mevcut bir sanayi tesisini kiralayarak üretime geçmek isteyen sanayicilerimizin,  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru formunda  yer alan evrakları eksiksiz hazırlayarak,30 (Otuz) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

Kurum kültürüne uygun çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulmasını sağlamaktır.

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini ve kariyer sağlayacak fırsatlar yaratmak

MALİ İŞLER VE FİNANSMAN BİRİMİ

Bölge Müdürlüğümüzün muhasebe işlerinin yürütüldüğü birimdir. Çeşitli iş ve işlemler neticesinde oluşun cari hesaplarınızın takip ve raporlamasını yapan birimimiz ile cari hesap mutabakatlarınızı yapabilirsiniz.

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüzle yapacağınız elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinizden doğan sözleşme teminatları için aşağıda belirtilmiş olan banka şubelerine DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) talimatı verebilirsiniz.

YAPIM İŞLERİ BİRİMİ

Bölgemiz içerisinde 65.000 m yol, 95.000 m kullanma suyu hattı,39.000 m Çatalan içme suyu hattı, 130.000 m yağmur suyu hattı, 70.000 m pis su hattı yapılmıştır. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bölge içi ulaşımı sağlayan yolların bakımı, onarımı, kaldırımların düzenlenmesi ve yol üst yapısının asfaltlanması/betonlanması, pis su kanalizasyon şebekesi, kullanma suyu ve içme suyu hatlarının bakım ve onarımı, yağmur suyu drenaj kanallarının oluşturulması, bakımı, temizlenmesi, yağmur suyu menfezlerinin sürekli olarak çalışır halde bulundurulması gibi tüm hizmetler Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

BANKA BİLGİLERİ VE IBAN NUMARALARI

BANKA ADI ŞUBE ADI IBAN NO
AKBANK ADANA TİCARİ ŞB TR90 0004 6008 3388 8000 0000 35
AKBANK ADANA OSB ŞUBE TR65 0004 6006 4888 8000 0000 35
ALBARAKATÜRK ADANA OSB ŞUBE TR15 0020 3000 0843 7855 0000 12
DENİZBANK ADANA TİCARİ ŞB TR24 0013 4000 0014 4975 5000 26
FİNANSBANK ADANA ÇUKUROVA ŞUBE TR60 0011 1000 0000 0017 0753 08
GARANTİ BANKASI ADANA ORGANİZE SANAYİ ŞUBE TR50 0006 2001 2190 0006 2999 87
HALKBANK ADANA OSB ŞUBE TR16 0001 2009 6130 0045 0000 01
İŞ BANKASI ADANA TİCARİ.ŞB TR85 0006 4000 0016 0700 0029 05
İŞ BANKASI ADANA ORGANİZE SANAYİ ŞUBE TR32 0006 4000 0016 0190 0232 55
KUVEYT TÜRK ADANA TİCARİ ŞUBE TR11 0020 5000 0005 9082 2000 01
T.FİNANS KATILIM ADANA TİCARİ ŞUBE TR76 0020 6001 0100 9498 8700 01
TEB ÇUKUROVA KURUMSAL TR05 0003 2000 3590 0000 2664 35
VAKIFBANK ADANA TİCARİ ŞUBE TR76 0001 5001 5800 7300 0872 36
YAPI KREDİ ÇUKUROVA ŞB TR43 0006 7010 0000 0063 7337 56
ZİRAAT BANKASI ADANA OSB GİRİŞİMCİ ŞB. TR42 0001 0022 6036 7779 7550 08
ZİRAAT KATILIM BANKASI ÇUKUROVA TİCARİ ŞUBE TR96 0020 9000 0003 7575 0000 01

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram