+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

VUCA VE LİDERLİK EĞİTİMİ 

1 Şubat 2021

VUCA VE LİDERLİK EĞİTİMİ

DÜNYA “VUCA” DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından AOSB Akademi kapsamında, "VUCA ve Liderlik" konulu eğitim online olarak verildi.

Serdar Bilecen, Vuca'nın tanımına geçmeden önce, günümüzün hızla değişen dünyasında hem bireysel hem de kurumsal varoluşun sürdürülebilirliği için değişimin bir parçası olmak gerektiğine vurgu yaptı.

Bilecen, İngilizce Volatility (oynak), Uncertainity (belirsiz), Complexity (karmaşık),  Ambiguity (bulanık) olmak üzere dört kelimenin baş harflerinden oluşan Vuca’nın pandemi sonrası oluşan ekonomik şartlarda en çok konuşulan konulardan birisi olduğunu belirtti.

Serdar Bilecen, sunumunda, VUCA Nedir? Kavram ve Özellikleri, Değişen Koşullar Belirsiz Durumlar, Karmaşıklık Muğlak Ortamlar,  VUCA ve Liderlik, Liderlik Tarzları ve VUCA Uyumu, VUCA ve Kubler‐Ross Değişim Eğrisi, Bilişsel Çelişkilerimiz, Varsayımlarımız, Önyargılarımız , VUCA ve İş Dünyasında Karar Verme Öğrenme ve Karar Alma, Beyin ve Öğrenme, Karmaşık Verilerden Sentezlenmiş Bilgiye Ulaşmak Rasyonel, Duyusal, Duygusal ve Sezgisel Kararlar Değişen Koşullarda Karar Alma, Hızlı ve Yavaş Düşünme
Öncelikleri Seçme, Karmaşık Veriler ile Belirsizlik Altında Karar Alma” konu başlıkları üzerinde yoğunlaştı.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram