+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

KAMUOYUNA DUYURU

9 Aralık 2022

KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde, Ceyhan Nehri’nde yaşanan ve balık ölümlerine yol açan kirliliğin, bazı basın yayın organlarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizden kaynaklandığına dair yayınlanan haberler nedeniyle, konuya ilişkin açıklama yapma zarureti oluşmuştur. Çünkü, kirlilik bölgemiz tesislerinden kaynaklanmadığı gibi konuyu ilgili mercilere ihbar eden AOSB Bölge Müdürlüğümüzdür.

Ceyhan Nehri’ndeki suyun kirli olduğu ve balık ölümlerinin gerçekleştiği tarafımızca tespit edildikten sonra gerekli araştırma yapılmış ve bunun tesislerimizin doğusundan gelen kirli sudan kaynaklandığı tespit edilerek, ilgili idareye durum hızlıca bizzat AOSB Bölge Müdürlüğümüz tarafından bildirilmiştir.

Dolayısıyla, söz konusu Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin kaynağı OSB’miz olmayıp, Arıtma Tesisimiz mevzuata uygun olarak çalıştırılmakta ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler tarafımızca hassasiyetle alınmaktadır.

OSB’miz Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerimiz de gerek donanımı, gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasındadır. Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahibiz.

SAIS İLE 365 GÜN 24 SAAT ONLİNE İZLENİYORUZ

Bölgemizde; 488 parselde üretim yapan 386 firmamıza hizmet veren Atıksu Arıtma Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetlenmektedir.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ ÇEVRE

Katılımcılarımıza sürdürülebilir tüm üretim imkânlarını sunarken kırmızı çizgimiz çevrenin korunmasıdır. Bu kapsamda, çeşitli projeler hayata geçirmekte, yeşil alanlar ağaçlandırılmakta, her yıl tüm tesislerimizden periyodik aralıklarla atıksu numuneleri alınarak, kirlilik oranlarını kayıt altında tutup, bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarımızı ödüllendirilmektedir. Bunun yanı sıra  “Verimlilik ve Sürdürülebilirlik” yarışmaları ile AR-GE ve İnovasyon yarışmaları da düzenlenerek, katılımcılarımıza farkındalık oluşturulmaktadır.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesine sahip olan AOSB’miz, Sıfır Atık Belgesine sahiptir. Bu kapsamda, bugüne kadar 21.169,438 ton atığı değerlendirip geri kazanımını sağlamıştır.

Sonuç olarak; uzunluğu 509 km olan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin 3 km Güneydoğusundaki Pınarbaşı Mevkii'nden doğan ve Elbistan'ın ortasından geçen Ceyhan Nehri, Çukurova’da geniş bir delta oluşturup Akdeniz'e dökülmektedir. Dolayısıyla 509 kilometrelik güzergâh boyunca her noktadan bu kirliliğin oluşma ihtimali vardır.  Ancak, bizim bildiğimiz tek bir şey var ki o da kirliliğin kesinlikle AOSB'mizden kaynaklanmadığıdır.

Doğa ve çevreye saygı misyonuyla hizmet veren AOSB’mizin, söz konusu kirlilikte en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Rutin tahlillerimiz düzenli olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

AOSB Bölge Müdürlüğü

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram