+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

AOSB’de Yeşil Mutabakatın ilk adımları atıldı

19 Temmuz 2021

Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB’nin, çevresel problemleri tek başına çözemeyeceğinden hareketle iş birliği içinde olduğu ülkelerden de “Yeşil Mutabakat” kapsamında bir takım kriterlere uymasını bekleyecek olmasını dikkate alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü,  vizyoner bir yaklaşımla “Yeşil Mutabakatın” ilk adımlarını attı.

Yeşil Mutabakat ile ilgili ayrıntıları paylaşmak, iyi uygulama örneklerini göstermek ve aynı zamanda bilinçlenerek aksiyon planları oluşturabilmek adına  Yeşil Mutabakat’ın ilk adımları niteliğinde olan 2 günlük çalıştay, AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, çalıştayın açılış konuşmasında; 11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kriterleri ile firmaların ticaretlerini sürdürebilmek için bu mutabakata uyum sağlamalarının  önemine  dikkati çekti.

Avrupa Birliği’nin bu mutabakatı; 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirlenecek bir yol haritası olarak açıkladığına vurgu yapan Bölge Müdürü Ersin Akpınar, şunları söyledi: “Mutabakatın bir diğer önemli boyutu ise, çevresel problemleri AB’nin tek başına çözemeyeceğinden hareketle AB’nin iş birlği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını bekleyecek olmasıdır. Bu nedenle ülkemizde yer alan ve istenilen kriterlere sahip olmayan firmalarımızın bir değişim sürecine girmesi zorunlu hale gelmiştir.” Bölge Müdürü Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan çevreci yaklaşımlara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşımında da bulundu. AOSB bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise, 2019 Ekim ayında Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve AOSB Bölge Müdürlüğü iş birliği ile faaliyete geçen AOSB proje Destek Ofisi’nin çalışmalarını özetleyerek sözlerine başladı.

İLK KIVILCIM

Üniversite-Sanayi iş birliği ile bölgede Kümelenme, Enerji Yönetim Birimi, KOSGEB temsilciliği ile ulusal ve uluslararası destekler ve teşvik gibi birçok alanda sanayicilere destek verildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, “Bölgemizde yaptığımız bu çalışmalar ve firmaların bu süreçte sağladığı hızlı uyum ve destek ile bugün de ‘Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Çalıştayı ’ ile yeni bir çalışmanın ilk kıvılcımını vermiş bulunmaktayız” dedi.

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ

Yeşil Mutabakatın, Avrupa Birliği'nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geri kalmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Demirdelen, büyüme stratejisinin içeriği konusunda da bilgi verdi. Doç. Dr. Demirdelen, “Bu süreçte gerekli aksiyonları olmayan, hazırlıklarını yapmamış veya yapmayan firmalar, en çok etkilenen kesim olacaktır” dedi.

KARBON VERGİSİ GELECEK

Karbon vergisinin gelmesi, ürün etiketlerinde içerik bilgilendirilmesi, ihracat pazarının belirli kıstaslara göre yeniden şekillenmesinin tüm sektörleri kademeli olarak bu geçişe zorlayacağını ifade eden Doç. Dr. Demirdelen, “Bu geçişi hazırlıklı bir şekilde ilerleten firmalar en karlı çıkanlar olacaktır. Bizler bu kapsamda ilk farkındalığı oluşturmak amacıyla bu çalıştayda bir araya geldik” diye konuştu.

Çalıştayın ilk gününde, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ediğer, “Yeşil Mutabakat Nedir ve Mutabakat ile Ne Hedeflenmektedir/Avrupa Nasıl Uyguluyor? “ konulu sunum yaptı.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu Projeler Müdürü Münevver Bayhan’ın, “Döngüsel Ekonomi” konulu sunumunun ardından, toplantıya online ortamda katılan Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Kıdemli Enerji Analisti YaelTaranto, “Yeşil Mutabakat, Türkiye’de Düşük Karbonlu Enerji Dönüşümü ve İmalat Sanayi Üzerindeki Muhtemel Etkileri” konusunda değerli bilgiler paylaştı.

Çalıştayın ilk günü TÜBİTAK MAM’dan katılım sağlayan Recep Partal ve İrfan Baştürk’ün, “Zero BrıneProjesı̇ /Tekstı̇l Sektörü ve Yeşı̇l Mutabakat” konulu sunumlarıyla tamamlandı.

Çalıştayın ikinci gününde ise İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Açısından Etkileri”, TEMSA Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevgı̇ner, “İyi Uygulama Örnekleri / Elektrikli Araçlar/ Sürdürülebilirlik Raporu” konulu sunumunda katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye Kojenerasyon Derneği  Adana Bölge Temsilcisi ve  Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri Kurucu Ortağı Hamdi Hoplamaz, “Yeşil Mutabakat ve Enerji Verimliliği”, Beta Transformatör firması sahibi Cenk Dağsuyu, “Enerji Verimliliği ve Transformatörler”, Turseff İş Geliştirme Müdürü Selen İnal, “Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için TurSEFF Finansmanı”,  Enerjisa Yenilenebilir Enerji Uygulama Mühendisi Emre Kılınç ve Enerji Verimliliği Birim Yöneticisi Cengiz Ören ise “ Enerji Verimliliği ve Solar Sistemler” konulu sunum yaptılar.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Kadir Has Üniversitesi Enerji Ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ediger, Atü Tto Müdür Yardımcısı Abdurrahim Dal, Atü Tto Uzmanı Manolya Güldürek, Aosb Proje Uzmanı Özkan Özbek, Tübitak  Mam Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzman Araştırmacıları Dr. Recep Partal Ve Dr İrfan Baştürk, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Doç.Dr. İstemi Berk Ve Enerjisa Firması Satış Direktörü Uğur Alsancak’ın katılımlarıyla çalıştayın akabinde yuvarlak masa değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk kez bu kadar kapsamlı ve disiplinler arası  düzenlenen çalıştay interaktif bir ortamda maske mesafe önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Birbirinden değerli konuşmacılar, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

 

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram