+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

AOSB’DE YEŞİL MUTABAKATIN İKİNCİ ADIMI ATILDI

18 Kasım 2021

AOSB’DE YEŞİL MUTABAKATIN İKİNCİ ADIMI ATILDI

AOSB’DE “AB YEŞİL MUTABAKAT PİLOT PROJESİ KAPSAMINDA KAMU, ÜNİVERSİTE VE STK’LARIN ROLÜ” ÇALIŞTAYI

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kriterleri ile firmaların ticaretlerini sürdürebilmek için bu mutabakata uyum sağlamalarının öneminden hareketle başlattığı Yeşil Mutabakat Pilot Projesi kapsamındaki çalıştayın ikincisini Adana Barosu, ÇOLDER (Çözüme Ortak Ol Derneği), ATÜ TTO ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “AB Yeşil Mutabakat Pilot Projesi” kapsamında “Kamu, Üniversite ve STK’ların Rolü” başlığı altındaki çalıştayın açılışındaki konuşmasında, 11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile yapılan regülasyonlar göz önünde bulundurulduğunda bu mutabakata uyum sürecinde AOSB bünyesinde yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.

Yapılan projelerin yalnızca AOSB için değil bütün OSB’ler ve ilişkili oldukları kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayacağına vurgu yapan Bölge Müdürü Ersin Akpınar, aynı zamanda çalıştayın ilk oturumu olan Kamu Masası’nın ilk konuşmacısı olarak şunları söyledi:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ve organize sanayi bölgeleri için ortak çalışma olan Yeşil OSB Projesi kapsamında başlangıç olarak, OSB’ler tarafından gerekli şartların sağlanarak bir yeşil bayrak alınması daha sonra ise firmaların katma değerlerini analiz edebilen ‘Yeşil OSB sertifikalandırma sistemi’ getirilmesinin planlandığı bildirilmiştir. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza OSB yönetimleri ve firmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğine ve bunun daha doğru bir yaklaşım olacağına dair görüş ve önerilerimizi iletmiş bulunmaktayız.”

Bölge Müdürü Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeşil OSB çalışmalarının ayrıntılarından ve nasıl bir sürecin OSB’leri beklediğinden bahsederken Yeşil Mutabakat kapsamında bakanlıkta kurulan Proje Koordinasyon Birimi’nin görevleri ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulundu.

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ise firmaları Yeşil Mutabakat sürecinde bekleyen unsurlarla birlikte “Fit For 55” kapsamında etkilenen sektörlere ilişkin sunum yaptıktan sonra, Avrupa Yeşil Mutabakatına kadar gelen süreci ve AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması ‘nın ayrıntılarını paylaştı.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da “Bölgemizde artık olumlu ve başarılı projeleri konuşmaya başlamalıyız” sözleriyle başladığı konuşmasında, Yeşil Mutabakatın hukuksal açıdan değerlendirmesini yaparak Avrupa Yeşil Mutabakatının yaşam döngüsü kapsamındaki öneminden bahsetti.

ÇOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özge Demirdelen ise AB Yeşil Mutabakatında firmaları bekleyen hukuksal süreçlerle ilgili katılımcılara bilgi verirken, “Bugüne kadar yapılan sürdürülebilir gelişme ile ilgili çalışmalar konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar iki temel konuyu kapsamaktadır. Bunlar sürdürülebilirlik ile kirlenmedir ve ekonomik gelişme ile ilişkidir” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI EYLEM PLANI

AOSB bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi’nin Koordinatörü ve ATÜ TTO (Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı Eylem Planı ile hedeflenenleri açıklayarak, Emisyon Ticaret Sistemi’ne geçişte yapılan hazırlıkların ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi.

AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması için verilerini paylaşan sanayicilere teşekkür eden Demirdelen,  “Sizlerin desteği ile projeyi geliştirip bütün OSB’ler için uygulanabilir nitelikli yerli ve milli yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, uyum sürecinin hızlı fakat sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nda belirttiği ilk hedef veri tabanı oluşturulmasıdır. AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması, bu yıl itibarıyla daha aktif hale gelecek olan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır” görüşünü dile getirdi.

Demirdelen’in konuşmasının ardından, ilk oturum olan Kamu Masası oturumunda, Enerji Bakanlığı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Eskiyörük, “Yeşil Mutabakat Kapsamında Tahkim Süreçleri” konulu sunum yaptı.

Çalıştayın 2. oturumu olan Üniversite Masası’nın açılışını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İstemi Berk, hem Avrupa Yeşil Mutabakatının önceliklerinden olan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasından hem de proje kapsamında yapılacak olan sistemsel yazılımdan” bahsederek firmaları aydınlattı.

Üniversite Masası; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Küçüker’in “Endüstriyel Simbiyoz Olanakları” konusunda yapmış olduğu sunumuyla devam ederken Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yiğit Seçkin, “Firmalar Düzeyinde Geri Dönüşümün Önemi” konulu sunumu ile çalıştaya katkı sundu.

Çalıştayın son oturumu olan STK Masası’nda ise Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Saygıdeğer, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Adana sanayisini bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının öneminden söz etti.

ÇOLDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Özgür Polat’ın, “Sanayide Alternatif Enerji ile Çalışan Araçların Kullanımının Yeşil Mutabakata Etkisi”, Türkiye Kojenerasyon Derneği Adana Bölge Temsilcisi Hamdi Hoplamaz’ın “Yeşil Mutabakat Kapsamında Enerji Verimliliği Çalışmalarının Yeri ve Önemi” konulu sunumlarıyla çalıştay tamamlandı.

 

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram