+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

AOSB'DE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

28 Ağustos 2020

KURUMSAL PERFORMANSI YÜKSELTMENİN YOLLARI…

 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamında, “Performans Yönetimi Sistemleri Karşılaştırma ve Değerlendirme” konulu eğitim semineri, online ortamda gerçekleşti.

Korona virüs önlemleri dijital eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen eğitimde; “globalleşen dünyada şirketlerin, süreçlerini daha etkin ve aktif olarak yönetmek adına kurdukları yönetim sistemi” olan kurumsal performans yönetimi tüm yönleriyle ele alındı.

 

NEDEN PERFORMANS YÖNETİMİ?

 

Olcay Baytan, kurumsal performans yönetiminin amaçlarına dikkati çekerek başladığı konuşmasında, “kurumsal performans yönetimiyle; tüm şirket çalışanlarınızı belirlediğiniz stratejilere yönlendirirsiniz ve hedeflerinize çok daha hızlı ulaşırsınız. Doğru stratejileri belirler risklerinizi minimize edersiniz. Hedeflerinize giderken belirlediğiniz aksiyonlarınızı etkin şekilde takip edersiniz. Aksiyonlarınızı takip etmek için zaman kaybetmezsiniz. Tüm ekibinizin büyük resimde kendi yerlerini görmelerini sağlar motivasyonlarını artırırsınız. Şeffaf ve hesap verebilir hale gelirsiniz. Hedef pazarlarınız bazında gerçekleştirdiğiniz rekabet analizi ve SWOT analizlerinizle ilgili bilgiyi tüm çalışanlarınıza yaymış olursunuz” dedi.

 

Baytan, performans yönetiminin en önemli amaçlarından birisinin de kişilere bağlılıktan kurtulmak olduğunu belirterek, “Kişiye bağlılıkları ortadan kaldırır "Kurumsal Bir Şirket"  haline gelirsiniz” ifadelerine yer verdi.

 

Kurumsal Performans Yönetiminde İK’nın rolü konusunda da bilgi veren Olcay Baytan, “Adil bir şekilde uygulandığında diğer İK (İnsan Kaynakları) unsurlarını da direkt olarak etkilediğinden insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.

 

Kurumsal performans yönetiminin; müşteri, ürün/operasyonel, öğrenme ve geliştirme ile finansal boyutlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu yönetim; belirlenmiş dönemlerde iş sonuçlarının, kurum ve birey performansının ölçülmesi, ileriye dönük gelişim alanlarının belirlenmesi ve artan risklere ilişkin zamanında önlem alınabilmesi  için kurulan değerlendirme sistemidir” bilgisini verdi.

 

Eğitmen Olcay Baytan, eğitimde;  “Performansı Kimler Yönetir? Başarı Odaklı Kurumsal Yönetimde Performans Yönetim Sisteminin Yeri, Organizasyonel Performans Ölçüm Süreci, Performans Yönetim Sisteminin İşlevleri, Yönetim Aracı Olarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kullanımı, Kurumsal ve Bireysel Performans Yönetim Sistemi İlişkisi, Performans Değerlendirme Sisteminin Planlanması ve Yöntemleri, Değerlendiricilerin Belirlenmesi ve Eğitilmesi, Etkili Bir Değerlendirme Sisteminin Özellikleri, Performans Değerlendirme Sistemi Uygulamalarında Yapılan Hatalar ve Alınacak Önlemler” başlıkları altında detaylı bilgiler de paylaştı.

 

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram