+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

AOSB’DE "AR-GE TEŞVİKLERİ EĞİTİMİ"

10 Temmuz 2020

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, bölgede faaliyet gösteren firmaların dünya pazarında yer alacak doğru ürünlerin üretimine yönelmelerini sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiği Proje Ofisi’nde, profesyonel ekiple destek sunuyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile “AR-GE Teşvikleri” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Teknolojik yenilikler ile üretim sektörünün hızla geliştiği günümüzde, dünya pazarında yer alacak doğru ürünlerin üretimi oldukça hassas bir konu haline geldi. Firmaların ağır iş yüklerinin yanı sıra globalleşen sanayi düzeninde devlet desteklerinden yararlanması, Ar-Ge ve yeni tasarımlar ile ürün kataloglarını geliştirmeleri zorunluluk haline geldi. Bu kapsamda hizmet veren AOSB Proje Ofisi, bölgede faaliyet gösteren firmaların ağır iş yüklerinin yanında bu projelerde zorlanmamaları için profesyonel ekiple destek sunuyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen webinar serilerinin konusu bu kez “AR-GE Teşvikleri” oldu. AOSB Proje Uzmanı Sinan Örenç tarafından verilen eğitimde, “KOSGEB Ar-Ge projelerinin tanıtımı ve yazımı,”, “TÜBİTAK Ar-Ge projelerinin tanıtımı ve yazımı,” ile

“Ar-Ge / Tasarım merkezlerinin tanıtımı” konularına yer verildi.

Sinan Örenç, AR-GE’nin tanıtımını yaparak başladığı konuşmasında, “AR-GE; toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de AR-GE çalışmalarına bağlıdır” dedi.

Örenç, “TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” konusunda bilgi verirken, “Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarının en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır” diye konuştu.

“TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.” İle de çeşitli destekler sağlandığını belirten Örenç, “Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir” bilgilendirmesinde bulundu.

Örenç, “Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı” detaylarına da dikkati çekerek, “Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçmemektedir” dedi.

Örenç, “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” hakkında bilgi verirken, şöyle devam etti:

“Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.”

Örenç, AR-GE / Tasarım Merkezi Programının amacının ise teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram