+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr

AOSB AKADEMİ’DE “TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ” EĞİTİMİ

4 Ağustos 2020

İHRACATTA TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ihracat departmanları yönetici ve çalışanlarına yönelik Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışına açılmak isteyen firmalara sağladığı destekler konusunda eğitim semineri düzenlendi.

AOSB Akademi’de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen eğitimde; AOSB Proje Destek Ofisi UR-GE / AB Proje Uzmanı Merve Büyükçerçi, Ticaret Bakanlığı’nın pazara giriş belgelerinden, yurt dışında açılacak ofisin kirasına kadar firmalara can suyu niteliği taşıyan destekleri konusunda detaylı bilgiler paylaştı.

Büyükçerçi sunumunu; “Pazara giriş belgeleri / test & analiz / sertifika giderlerinin desteklenmesi”, “ E-ticaret sitelerine bireysel üyeliklerin desteklenmesi”, “Küresel tedarik zinciri (ktz) yetkinlik projeleri”, “Yurtdışı birim/marka/tanıtım giderlerinin desteklenmesi” ve “Tasarım desteği” konu başlıkları altında gerçekleştirdi.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Pazara Giriş Belgeleri Desteğinin; ihracat yaparken şirketlerin almak zorunda olduğu veya zorunlu olmamakla birlikte pazara girişte şirkete avantaj sağlayacak olan çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik belge, test ve analizlerinden oluştuğunu belirten Merve Büyükçerçi, bu kalemdeki destekte dikkat edilecek hususlar konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi:

“250 bin dolar üst limite sahip destek kapsamında destek talep edilen belgeler, akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınmalıdır. Destek başvuru, onay ve eksik belge tamamlama sürelerine riayet edilmelidir.

KEP ile yapılan başvurularda, başvuru dosyası e-imzalı olmalıdır. DYS tanımlamaları yaptırılmalıdır. Başvuru evrakı hazırlanırken matbu başvuru formlarında yer alan bilgilere sadık kalınmalıdır.”

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİ

Merve Büyükçerçi, “Küresel tedarik zinciri (KTZ) yetkinlik projeleri” desteğinin, şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamada önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, bu destek kapsamında, ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalarının belli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılandığını ve bir milyon dolara kadar destek alınabileceğini bildirdi.

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

Merve Büyükçerçi, “Yurtdışı Birim, Marka Ve Tanıtım Desteği” konusunda ise, “Bu tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Ayrıca eğer şirket merkezi 4., 5., 6. bölge illerinden birinde yer alıyorsa destek oranına 10 puan, yurt dışı faaliyet hedef ve öncelikli ülkelerden birinde gerçekleştiriliyorsa ekstra 10 puan daha ilave destek sağlanıyor.” dedi.

Büyükçerçi, bu desteğin; yurt dışı tanıtım, yurt dışı marka tescil ile kira desteği kalemlerinden oluştuğunu belirterek, “Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir” şeklinde konuştu.

TASARIM DESTEĞİ

Merve Büyükçerçi, “Tasarım Desteği” konusunda da bilgi verirken, bu destek kaleminin amacının, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

Pazara girişte dijital faaliyetlerin de desteklendiğini, e – ticaret sitelerine bireysel üyeliklere de destek sağlandığını belirten Merve Büyükçerçi, şunları ifade etti:

“Üyeliklere ilişkin giderler %60 oranında desteklenmekle birlikte 2020 yılı sonuna kadar üyeliğin gerçekleşmesi durumunda bu oran %80 olarak belirtilmiştir. Destek tutarı üst limiti e-ticaret sitesi başına yıllık 8000 TL’dir. En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olunmakta ve en fazla 2 yıl ile sınırlandırılmaktadır”

Firma Arama

"Her Fabrika Kaledir

Üreterek Savunacağız Şehirlerimizi"

+90 322 394 54 54
bilgi@adanaorganize.org.tr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram